Specials

Voor Vergeest Metaalbewerking tekenden wij een toegangsbrug met wachthuisje voor de voetgangers die met de veerboot naar het eiland Wight onder Engeland willen oversteken. Door de invloed van eb en vloed stond deze staalconstructie op een ponton zodat de voetgangers altijd van en aan boord kunnen komen.

Voor Vergeest Metaaltechniek tekenden wij een aantal fietsbruggen die alle in de gemeente Beuningen terug te vinden zijn.