Overheidsgebouwen

Voor Hutten Metaal tekenden wij de staalconstructie voor het parkeerdek met toegangsbrug, het tussengebied met trappenhuizen en liftschachten, diverse dakopbouwen en luifels en een volledige vleugel met dakopbouw.

Voor Evers Staalbouw tekenden wij de staalconstructie voor de nieuwbouw van het gemeentehuis voor de gemeente Olst-Wijhe.